Повідомлення

[30.04.2021] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік'
[13.04.2021] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[13.04.2021] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів'
[09.04.2021] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах'
[05.04.2021] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[10.03.2021] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Повідомлення про проведення Загальних зборів '
[24.12.2020] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[23.04.2020] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік'
[02.04.2020] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[01.04.2020] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[01.04.2020] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[21.02.2020] Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
[10.10.2019] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[04.06.2019] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[25.04.2019] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік'
[23.04.2019] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[08.04.2019] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій'
[08.04.2019] ПРАТ "ДНІПРЯНКА" додає документ 'Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента'